Лошо дете или модел на поведение?

Какво е детето? Добро, лошо, послушно, агресивно или мързеливо? Кому е нужно да слага етикет на дете? Как помагаме с определенията мързелив, инатлив, агресивен, глупав и пр.? Защо ние възрастните…

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter